ระบบ AI เรื่องสำคัญห้ามมองข้ามทำธุรกิจเกี่ยวกับไอที

การบอกว่าไอทีหรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ไม่ใช่การมองที่ผิดอะไรและที่สำคัญนั้นจะยิ่งมีบทบาทมากกว่านี้ถ้าหากได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่คนจะทำธุรกิจเกี่ยวกับไอทีที่จะต้องระมัดระวังและจะต้องรู้เอาไว้คือเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรม

ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา คนส่วนใหญ่จะมองไปในทิศทางที่ดีคือสามารถช่วยอำนวยความสะดวกลดความยุ่งยากวุ่นวาย ที่สำคัญยังมีเรื่องของความแม่นยำต่างๆที่วิเคราะห์ได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด แต่ใครจะรู้ว่าถ้าหากระบบ AI ที่จะทำได้ขนาดนั้น หมายความว่าระบบนี้จะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในทุกๆ เรื่องเพื่อที่จะเอามาใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบนี้สามารถที่จะทำงานได้อย่างอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของระบบ AI ข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของประวัติแต่กลับกลายเป็นเรื่องของประวัติการใช้งานทั้งการเงินและโทรศัพท์ สามารถที่จะถูกเปิดโปงหรือเปิดเผยได้อย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่ารัฐบาลบางประเทศก็เริ่มมีการนำระบบ AI เข้ามาใช้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของคนในประเทศ

ดังนั้นต่อให้ระบบจะมีความอัจฉริยะความรักสมัยไปมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวส่วนตัว พี่บางเรื่องเปิดเผยเพียงแค่นิดเดียวก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวบุคคลเหล่านั้น

จึงทำให้ปัจจุบันกฎหมายเริ่มมีการระบุออกมาอย่างชัดเจนว่าระบบ AI สามารถเอามาใช้ทำงานกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆได้ แต่ทั้งนี้ในการที่จะเอามาใช้งานก็จะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม รวมถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวของตัวผู้ใช้ ดังนั้นถ้าหากว่าระบบที่เลือกเอามาใช้ยังพบช่องโหว่หรือปัญหาในส่วนนี้อยู่ก็ควรที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไข

เนื่องจากว่าต่อให้ระบบทำงานได้ดีแค่ไหนแต่ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวส่วนตัวหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ หลุดออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็จะเป็นคนอันตรายมากทีเดียว ดังนั้นการที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับไอทีในยุคปัจจุบัน ยิ่งถ้าเน้นไปในเรื่องของระบบ AI กลายเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังมากขึ้นและจะต้องใส่ใจรายละเอียดจากเรื่องทั้งหมดที่พูดถึงไปเพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาต่อการทำธุรกิจในภายหลังอย่างแน่นอน หรืออย่างน้อยถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นจริงๆอาจจะต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตตัวผู้ใช้เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้กับระบบของตัวเอง