อันตรายจากก๊าซออกซิเจนที่คุณต้องระวังให้ดี!

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ก๊าซออกซิเจน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม บางโรงงานจำเป็นต้องใช้ก๊าซออกซิเจนสำหรับการทำงานของเครื่องจักรกลภายในโรงงาน แต่ถ้าหากเกิดความผิดพลาดจากก๊าซออกซิเจนขึ้นมา อาจทำให้เกิดอันตรายภายในโรงงานได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องระมัดระวัง และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย เพราะหากคุณไม่ใส่ใจคุณอาจเกิดปัญหาเหล่านี้ได้

รวมอันตรายจากก๊าซออกซิเจนที่คุณต้องระวังไว้ให้ดี!

ก๊าซออกซิเจน แม้จะเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อร่างกายของเรา และก๊าซออกซิเจนถือเป็นก๊าซที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก แต่ก๊าซออกซิเจนเองเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน ทั้งนี้ ซึ่งอันตรายจากก๊าซออกซิเจนสามารถเกิดได้ด้วยปัจจัยดังนี้

  • อันตรายจากความเย็น

ก๊าซออกซิเจนเหลวมีจุดเดือดต่ำถึง -183 cc ที่ความดันบรรยากาศ หากโดนก๊าซออกซิเจนหากสัมผัสกับร่างกายหรืออวัยวะ จะมีลักษณะคล้ายถูกไฟ หรือโดนน้ำร้อนลวก ซึ่งการบาดเจ็บมากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

และอันตรายอีกอย่างคือหากร่างกายของเราไปสัมผัสกับภาชนะหรือท่อที่ใช้บรรจุหรือเป็นท่อลำเลียงก๊าซออกซิเจนเหลวที่เย็นจัด หากผิวหนังไปสัมผัสจะติดแน่นกับภาชนะและท่อ เหมือนกับเราเอามือล้วงไปในช่องแข็งของตู้เย็น และหากคุณดึงออกจากภาชนะหรือท่ออย่างรวดเร็ว อาจะทำให้เนื้อและหนังส่วนที่แข็งตัวจะขาดออกมาทันที

  • อันตรายจากการลุกไหม้หรือระเบิด

แม้ก๊าซออกซิเจนตัวของมันเองจะไม่สามารถติดไฟได้ แต่ถ้าหากโดนก๊าซหรือสิ่งกระตุ้นเข้ามาช่วยเสริม ก๊าซออกศิเจนก็สามารถลุกไหม้ได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งที่สามารถทำให้เกิดการลุกไหมช้าเร็ว ขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิและความดัน ซึ่งการลุกไหม้จากออกซิเจนมักจะเกิดขึ้นกับองค์ประกอบ 2 แบบ ปริมาณก๊าซออกซิเจน ในอากาศเพิ่มขึ้นจากการรั่วของอุปกรณ์ หรือใช้วัสดุที่เข้ากันไม่ได้กับออกซิเจน

  • อันตรายจากความดัน

ก๊าซออกซิเจนเหลวมีความหนาแน่นสูงกว่าก๊าซทั่วไป ทำให้คุณสมบัติของก๊าซออกซิเจนเมื่อบรรจุใส่ภาชนะจะใช้พื้นที่น้อยมาก แถมการเก็บรักษาและการขนส่งก็สามารถบรรจุส่งไปให้ผู้ใช้ได้จำนวนมากๆ แต่ถ้าหากมีปัญหาที่อุปกรณ์ ภาชนะ หรือถังที่บรรจุออกซิเจน ความดันของก๊าซออกซิเจนอาจรั่ว อาจทำให้เกิดระเบิดหรือไฟลุกไหม้ได้

วิธีป้องกันอันตรายจากออกซิเจน

  • การระเบิดจากก๊าซออกซิเจน

หากเกิดระเบิดขึ้นจากก๊าซออกซิเจน แนะนำให้คุณเลือกใช้วาล์วนิรภัยที่ทำงานด้วยระบบสปริงจะเปิดระบายก๊าซ เพื่อลดความดันเมื่อถึงจุดที่ตั้งไว้เปิดปิดโดยสปริงและความดัน

  • ไม่ควรสัมผัสออกซิเจนโดยตรง

หากคุณไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนเหลวที่อยู่ในจุดเดือดต่ำถึง -183 cc คุณไม่ควรไปสัมผัสกับภาชนะที่บรรจุออกซิเจนเหลวเด็ดขาด รวมถึงคุณควรสวมชุดป้องกันหากออกซิเจนเหลวเกิดรั่ว และอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณเอง

  • มีเครื่องวัดก๊าซออกซิเจน

หากคุณมีความจำเป็นต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซออกซิเจนอยู่จำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยอย่าลืมใช้เครื่องมือวัดก๊าซออกซิเจนภายในที่ทำงาน ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถวัดปริมาณของก๊าซออกซิเจน และสามารถเป็นตัวช่วยเช็กได้ว่ามีจุดไหนที่ก๊าซออกซิเจนรั่วไหลบ้าง

แม้ก๊าซออกซิเจนจะเป็นก๊าซที่มีความจำเป็นต่อร่างกายและภาคอุตสาหกรรมก็ตาม แต่ถ้าคุณใช้ก๊าซออกซิเจนไม่ถูกต้อง หรือไม่ระมัดระวังตัว ก๊าซออกซิเจนก็สามารถหันมาทำร้ายคุณได้เช่นกัน ดังนั้นคุณอย่าลืมป้องกันอันตรายจากก๊าซออกซิเจน และอย่าลืมซื้อเครื่อง วัด แก๊สของ pico ไปตรวจสอบก๊าซออกซิเจนในที่ทำงาน โรงงานของคุณได้แน่นอน