Tag: ธุรกิจไอที

ธุรกิจไอทีคืออะไร? มาเจาะลึกความหมายของคำว่า ‘ธุรกิจไอที’ กัน!

ก่อนจะทำความเข้าใจคำว่า ‘ธุรกิจไอที’ เรามารู้จักความหมายของคำว่า ธุรกิจ และ ไอทีกันก่อน เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจกับคำว่า ธุรกิจไอที กันค่ะ ธุรกิจคืออะไร? คำว่า ธุรกิจ ในภาษาอังกฤษคือ Business มาจากคำว่า Busy แปลว่ายุ่ง ยุ่งจากอะไร? แน่นอนว่าจะต้องมาจาก ‘งาน’ ที่ทำอยู่นั่นเอง ดังนั้น Busy จึงแปลว่ามีงานมาก หรือมีธุระได้เช่นกัน […]