Tag: เครื่อง วัด แก๊สของ pico

อันตรายจากก๊าซออกซิเจนที่คุณต้องระวังให้ดี!

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ก๊าซออกซิเจน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม บางโรงงานจำเป็นต้องใช้ก๊าซออกซิเจนสำหรับการทำงานของเครื่องจักรกลภายในโรงงาน แต่ถ้าหากเกิดความผิดพลาดจากก๊าซออกซิเจนขึ้นมา อาจทำให้เกิดอันตรายภายในโรงงานได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องระมัดระวัง และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย เพราะหากคุณไม่ใส่ใจคุณอาจเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ รวมอันตรายจากก๊าซออกซิเจนที่คุณต้องระวังไว้ให้ดี! ก๊าซออกซิเจน แม้จะเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อร่างกายของเรา และก๊าซออกซิเจนถือเป็นก๊าซที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก แต่ก๊าซออกซิเจนเองเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกัน ทั้งนี้ ซึ่งอันตรายจากก๊าซออกซิเจนสามารถเกิดได้ด้วยปัจจัยดังนี้ อันตรายจากความเย็น ก๊าซออกซิเจนเหลวมีจุดเดือดต่ำถึง -183 cc ที่ความดันบรรยากาศ หากโดนก๊าซออกซิเจนหากสัมผัสกับร่างกายหรืออวัยวะ จะมีลักษณะคล้ายถูกไฟ หรือโดนน้ำร้อนลวก ซึ่งการบาดเจ็บมากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ […]