ระบบ AI
ระบบ AI เรื่องสำคัญห้ามมองข้ามทำธุรกิจเกี่ยวกับไอที

การบอกว่าไอทีหรือเทคโนโลยีในปัจจุบัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ไม่ใช่การมองที่ผิดอะไรและที่สำคัญนั้นจะยิ่งมีบทบาทมากกว่านี้ถ้าหากได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่คนจะทำธุรกิจเกี่ยวกับไอทีที่จะต้องระมัดระวังและจะต้องรู้เอาไว้คือเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรม

ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา คนส่วนใหญ่จะมองไปในทิศทางที่ดีคือสามารถช่วยอำนวยความสะดวกลดความยุ่งยากวุ่นวาย ที่สำคัญยังมีเรื่องของความแม่นยำต่างๆที่วิเคราะห์ได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด แต่ใครจะรู้ว่าถ้าหากระบบ AI ที่จะทำได้ขนาดนั้น หมายความว่าระบบนี้จะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในทุกๆ เรื่องเพื่อที่จะเอามาใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบนี้สามารถที่จะทำงานได้อย่างอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของระบบ AI ข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของประวัติแต่กลับกลายเป็นเรื่องของประวัติการใช้งานทั้งการเงินและโทรศัพท์ สามารถที่จะถูกเปิดโปงหรือเปิดเผยได้อย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่ารัฐบาลบางประเทศก็เริ่มมีการนำระบบ AI เข้ามาใช้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของคนในประเทศ

ดังนั้นต่อให้ระบบจะมีความอัจฉริยะความรักสมัยไปมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวส่วนตัว พี่บางเรื่องเปิดเผยเพียงแค่นิดเดียวก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวบุคคลเหล่านั้น

จึงทำให้ปัจจุบันกฎหมายเริ่มมีการระบุออกมาอย่างชัดเจนว่าระบบ AI สามารถเอามาใช้ทำงานกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆได้ แต่ทั้งนี้ในการที่จะเอามาใช้งานก็จะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม รวมถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวของตัวผู้ใช้ ดังนั้นถ้าหากว่าระบบที่เลือกเอามาใช้ยังพบช่องโหว่หรือปัญหาในส่วนนี้อยู่ก็ควรที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไข

เนื่องจากว่าต่อให้ระบบทำงานได้ดีแค่ไหนแต่ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวส่วนตัวหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ หลุดออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็จะเป็นคนอันตรายมากทีเดียว ดังนั้นการที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับไอทีในยุคปัจจุบัน ยิ่งถ้าเน้นไปในเรื่องของระบบ AI กลายเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังมากขึ้นและจะต้องใส่ใจรายละเอียดจากเรื่องทั้งหมดที่พูดถึงไปเพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาต่อการทำธุรกิจในภายหลังอย่างแน่นอน หรืออย่างน้อยถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นจริงๆอาจจะต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตตัวผู้ใช้เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้กับระบบของตัวเอง

ธุรกิจไอที
ธุรกิจไอทีคืออะไร? มาเจาะลึกความหมายของคำว่า ‘ธุรกิจไอที’ กัน!

ก่อนจะทำความเข้าใจคำว่า ‘ธุรกิจไอที’ เรามารู้จักความหมายของคำว่า ธุรกิจ และ ไอทีกันก่อน เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจกับคำว่า ธุรกิจไอที กันค่ะ

ธุรกิจคืออะไร?

คำว่า ธุรกิจ ในภาษาอังกฤษคือ Business มาจากคำว่า Busy แปลว่ายุ่ง ยุ่งจากอะไร? แน่นอนว่าจะต้องมาจาก ‘งาน’ ที่ทำอยู่นั่นเอง ดังนั้น Busy จึงแปลว่ามีงานมาก หรือมีธุระได้เช่นกัน จากความหมายของคำว่า Busy เชื่อมโยงมายังคำว่า ธุรกิจ ที่เกิดจากการรวมกันของคำว่า ธุระ (เรื่องส่วนตัว) + กิจ (งานที่ต้องทำ) แปลรวมๆได้ว่า ‘งานส่วนตัว’

เริ่มมองออกและเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วใช่ไหมคะ ว่าทำไมเขาถึงเรียกงานของบุคคลนั้นๆ หรือกลุ่มนั้นๆที่ไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาล (ที่ทำงานเพื่อประชาชนหรือส่วนรวม) ว่า ‘ธุรกิจ’ นั่นเพราะมันเป็นงานที่ทำแล้วให้ผลประโยชน์กับคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งตรงกับความหมายของราชบัณฑิตราชยสถานกำหนดไว้ คือ ‘การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย หรือกิจการอย่างอื่นที่สำคัญและที่ไม่ใช่ราชการ’ ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ดังนั้น ธุรกิจ จึงเป็นระบบระบบหนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า การซื้อขาย การบริการ ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการ ส่วนผู้ประกอบการได้รับผลกำไร เม็ดเงินในการขับเคลื่อนและขยายธุรกิจของตัวเองต่อไป

ไอที คืออะไร?

Information Technology หรือไอที แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากการรวมกันของคำสองคำคือ เทคโนโลยี (สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากกระบวนการความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา) + สารสนเทศ (ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้) เมื่อรวมกันแล้วจึงให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่า ความเป็นระบบระเบียบในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่น

ดังนั้น เมื่อคำว่า ‘ธุรกิจ’ รวมกับคำว่า ‘ไอที’ จึงหมายถึง…

            ระบบการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการ ระหว่างองค์กรและผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลกำไร หรือผลประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงิน หรือจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรมีการปรับตัวนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลกำไรกันมากขึ้น เนื่องจากสังคมปัจจุบันเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากน ซึ่งผลจากสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2019 ก็ช่วยยืนยันอีกเสียงว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจริง จากร้อยละ 34.9 (จํานวน 21.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 56.8 (จํานวน 36.0 ล้านคน) เชียวละ! แสดงให้เห็นว่าเมื่อสังคมมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ภาคธุรกิจต้องปรับตาม เพื่อให้เข้าถึงผู้คน/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง

ธุรกิจเกี่ยวกับไอที
แชทบอท ทางเลือกใหม่ธุรกิจเกี่ยวกับไอที

ธุรกิจเกี่ยวกับไอทีเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายทางด้านของประเภทและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งาน แต่ถ้าจะทำแบบตามเทรนและมองเห็นถึงความสำคัญในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานของคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุในตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งนี้นับเป็นตัวช่วยสำคัญที่ควรจะต้องมีเอาไว้ภายในบ้าน

แชทบอท เป็นเหมือนกับระบบตัวใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานแต่ประเทศเริ่มมีการพัฒนาให้มีรูปร่างและสามารถเอามาใช้งานได้จริงภายในบ้าน

หลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพว่า แชทบอทคืออะไร หน้าตาเป็นแบบไหน เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมันก็คือ Siri นั่นเอง เพราะภายในระบบ Smart Phone โดยเฉพาะ iPhone เวลาที่เราต้องการจะเปิดเพลง หรือทำอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือระบบอินเตอร์เน็ตแบบที่เราไม่ต้องวุ่นวายพิมพ์ เราสามารถใช้การสั่งงานด้วยเสียงผ่านทาง Siri หลังจากนั้นก็จะได้ทำอย่างที่ต้องการ

แต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าแชทบอทจะเน้นเรื่องของการสั่งการผ่านทางช่องแชทบอทได้เลย และสามารถที่จะสั่งงานเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน ทั้งนี้สามารถที่จะมั่นใจได้เลยในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะกับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน นั่นหมายความว่าระบบที่อดีตเราเคยทำการสั่งงานผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยจะต้องโหลด Application เฉพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆมากลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป เพราะรูปแบบการเป็นเกียรติการสั่งงานผ่านแชทบอทแค่สิ่งเดียวก็สามารถที่จะใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้าน

และสาเหตุนี้ที่กลายเป็นตัวช่วยจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ก็เป็นเพราะเรื่องของความไม่วุ่นวายที่ไม่จำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชั่นมากเลยในการสั่งงานเพื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แต่เพียงแค่บีเรื่องของแชทบอทตัวเดียวก็สามารถใช้เสียงในการสั่งการไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้เสียเวลา หลังจากนั้นอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านก็จะทำตามที่กำหนดเอาไว้

และเมื่อบ้านไหนรู้ว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยที่มีผู้สูงอายุกับเด็กภายในบ้านเยอะก็ควรที่จะต้องเลือกใช้หลอดมาเป็นตัวช่วย หรือถ้าหากใครที่กำลังมองหาธุรกิจเกี่ยวกับไอทีหน้าโดยว่าเป็นสิ่งที่กำลังมาแรงและจะเป็นสิ่งที่อยู่ได้ในช่วงระยะยาวเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวก แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันยังไม่มีเจ้าไหนที่สามารถทำได้แบบประสบความสำเร็จแบบ 100% หรือถ้ามีส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเพียงแค่ในต่างประเทศแต่สำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีให้เห็นดังนั้นแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆพัฒนาเพื่อให้รองรับกับรูปแบบการใช้งานของคนไทยมากขึ้น และจะต้องเน้นเรื่องของความเสถียรให้อำนวยความสะดวกในการทำงานได้มากที่สุดด้วยจึงจะดี